Các chất nền sinh học

Đất lava

 
Lava-aarde voor plantgroei

Đất dung nham BAC được xử lý với final solution để tạo sự cộng sinh ngay trước khi mua sản phẩm.

Ưu điểm của việc này là có sự phát triển tốt hơn và nhanh hơn trên môi trường trồng. Đất có nham thạch, vì trong tự nhiên đã có rất nhiều các chất dinh dưỡng hữu ích.

Có bán sẵn ở dạng 40 lít.


pH -
pH- rất đậm đặc để làm giảm độ pH.

Với pH- này (axit nitric) có thể giúp ổn định giá trị pH trong thùng chứa nước.

Có bán sẵn ở dạng 1 lít.

Cocos


Cocos aarde - voor snellere plantgroei
BAC Cocos cũng được xử lý bằng final solution để tạo ra cộng sinh ngay trước khi mua sản phẩm.

Ưu điểm của việc này là có sự phát triển tốt hơn và nhanh hơn trên môi trường trồng.

Có bán sẵn ở dạng 40 lít.

 


pH +pH+ rất đậm đặc để tăng độ pH.

pH+ (potash ăn da) này có thể làm ổn định giá trị pH trong thùng chứa nước.

Có bán sẵn ở dạng 1 lít.

Vôi
Để nâng cấp sử dụng đất và dừa. Vôi này nên luôn luôn được trộn kỹ trong môi trường trồng.


Vôi BAC cung cấp độ pH ổn định cho đất và dừa tái sử dụng của bạn. Cũng cho đủ canxi vào đất hoặc dừa tái sử dụng.

Có bán sẵn ở dạng 5 kg.

Biokorrels
Hạt hữu cơ BAC là hạt phân bón sinh học để nâng cấp đất và mụn dừa đã sử dụng.

Có bán sẵn ở dạng 4,5 kg.