• Header-Minerale-producten-3.jpg
Trang chủ > Khoáng Sản > Dinh Dưỡng Nước

Dinh dưỡng nước

Chất dinh dưỡng nước A & B với độ đậm đặc cao và rất đầy đủ cho sự tăng trưởng hoặc ra hoa.

Có các nguyên tố vi lượng có chất lượng cao nhất, bao gồm cả chelate sắt đỏ. Để sử dụng trên tấm dừa mapito, mảnh lát, hạt đất sét và đá trân châu.

Có bán sẵn ở dạng 1, 5, 10 và 20 lít.

Đặt hàng ở webshopTìm điểm bán

Hydro voeding

Dinh dưỡng đất

Dinh dưỡng đất

Chất dinh dưỡng đất 1 thành phần rất đậm đặc và rất đầy đủ cho sự tăng trưởng và ra hoa.

Xem sản phẩm
Dinh dưỡng dừa

Dinh dưỡng dừa

Chất dinh dưỡng dừa A & B với độ đậm đặc cao và rất đầy đủ cho sự tăng trưởng hoặc ra hoa.

Xem sản phẩm
F1 extreme Booster

F1 extreme Booster

BAC F1 Extreem Booster là một chất tăng cường có độ đậm đặc cao độ và có các nguyên tố vi lượng có chất lượng cao nhất và nhiều loại mật rỉ đường.

Xem sản phẩm
Phụ gia

Phụ gia

Quí vị muốn tìm sản phẩm kích thích hoặc tăng cường sự phát triển cây trong mỗi giai đoạn?

Xem sản phẩm
Scroll to top