• Header-downloads-1.jpg

Lịch trình ươm trồng

Khi quí vị tự ươm trồng, thì nên lên một lịch trình ươm trồng tốt. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi có thể giúp quí vị lên một lịch trình ươm trồng tốt.

Lịch trình ươm trồng là gì?

Lịch trình ươm trồng là một bảng cho thấy rõ khi nào thì cây cần bao nhiêu chất dinh dưỡng. Quí vị cũng biết cây cần loại chất dinh dưỡng nào.

Lợi điểm của lịch trình ươm trồng là gì?

Lợi điểm của lịch trình ươm trồng là quí vị biết rõ mình phải làm gì trong mỗi giai đoạn trong quá trình tăng trưởng và ra hoa của cây. Để tránh thất thu.

Lịch trình ươm trồng theo yêu cầu

Quí vị định ươm trồng và muốn nhận lịch trình ươm trồng? Nếu quí vị cho chúng tôi biết quí vị muốn ươm trồng cây gì và ở tình trạng nào, thì chúng tôi có thể lên lịch trình ươm trồng cho quí vị. Ngoài việc lên lịch trình ươm trồng, chúng tôi cũng tư vấn cho quí vị sử dụng chất bổ sung nào thì tốt nhất. Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm để kích thích tăng trưởng và ra hoa, chất dinh dưỡng bổ sung cho cây, tăng cường cho cây của quí vị và một số chất nền cho nền tảng được tốt. Khi sử dụng chất bổ sung vào lịch trình ươm trồng thì lịch trình được hoàn thiện hơn và nhờ thế có tác dụng tốt hơn đến kết quả ươm trồng.

Tải về tất cả lịch trình ươm trồng

Xin tư vấn?

Quí vị muốn xin tư vấn trong việc áp dụng lịch trình ươm trồng? Nêu câu hỏi trên mẫu xin tư vấn. Chúng tôi sẽ trả lời sớm cho quí vị biết.

Xin tư vấn

Scroll to top