• Header-kenniscentrum-1.jpg

Blog

Quang hợp là gì (Đồng hóa Cacbon)

Blog-Wat-is-fotosynthese.jpg04 jul Ở những phần có màu xanh của mình, cây có thể thực hiện quang hợp nhờ sự trợ giúp của các lục lạp. Mục đích là tạo ra đường (glucoza) và khí oxi (O2). Để có thể tiến hành quang hợp, cây cần có ba ... Đọc thêm

Mycorrhiza

mycorrhiza03 feb Mặc dù nấm có thể nhanh chóng làm xuất hiện các vết đốm màu xanh trên bánh mì hoặc quả táo hỏng nhưng có rất nhiều loại nấm khác. Chẳng hạn các loại nấm sinh sống trong đất. Nấm đất có thể bao phủ... Đọc thêm
Scroll to top