• Header-contact-1.jpg

Dữ liệu liên hệ BAC Online

Bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm của BAC hoặc về các điểm bán? Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng mẫu dưới đây.

BG Products BV
Spectrumlaan 39
2665 NM Bleiswijk
Hà Lan

T +31 (0)182 - 687 530
F +31 (0)182 - 686 678
E info@baconline.nl

KVK nr. 52503828
BTW nr. NL850474656B01
IBAN nr. NL90ABNA0846365553
BIC nr. ABNANL2A


Dữ liệu để liên hệ với quí vị
Nôi dung
Scroll to top