• Header-Toevoegingen-5.jpg

pH -

pH- rất đậm đặc để làm giảm độ pH.

Với pH- này có thể giúp ổn định giá trị pH trong thùng chứa nước.

Có bán sẵn ở dạng 1 lít.

Đặt hàng ở webshopTìm điểm bán

pH Min - BAC Online

Silica Power

Silica Power

Silica Power cho toàn bộ chu kỳ. Kích hoạt đất và tăng cường tế bào thực vật.

Xem sản phẩm
pH +

pH +

pH+ rất đậm đặc để tăng độ pH.

Xem sản phẩm
Plant Vitality Plus

Plant Vitality Plus

Plant Vitality Plus có thể được sử dụng trong mọi chu kỳ của cây.

Xem sản phẩm
Scroll to top