• Header-Toevoegingen-5.jpg
Trang chủ > Khoáng Sản > Phụ Gia > Plant Vitality Plus

Plant Vitality Plus

Plant Vitality Plus có thể được sử dụng trong mọi chu kỳ của cây.

Nó có thể được sử dụng để giúp cây giảm căng thẳng. Phun kỹ vào phía trên và dưới của lá. Nếu cần, lập lại sau 5 ngày. Sản phẩm này phân hủy sinh học, vì vậy nó không có ảnh hưởng tiêu cực đến cây và môi trường trồng cây.

Có bán sẵn ở dạng 250 ml (đủ cho 5 lít dung dịch phun) và 500 ml (đủ cho 10 lít dung dịch phun).

Đặt hàng ở webshopTìm điểm bán

Vitality plus

pH -

pH -

pH- rất đậm đặc để làm giảm độ pH.

Xem sản phẩm
pH +

pH +

pH+ rất đậm đặc để tăng độ pH.

Xem sản phẩm
Silica Power

Silica Power

Silica Power cho toàn bộ chu kỳ. Kích hoạt đất và tăng cường tế bào thực vật.

Xem sản phẩm
Scroll to top