• Header-Toevoegingen-5.jpg

Silica Power

Silica Power cho toàn bộ chu kỳ. Kích hoạt đất và tăng cường tế bào thực vật.

Do đó giúp cho cây có thể đề kháng bệnh tật và các sâu bệnh khác.

  • Tăng cường cây trồng
  • Chống căng thẳng
  • Thành tế bào săn cứng
  • Hoa tốt hơn
  • Cải thiện năng suất và chất lượng
  • Tăng chất khô

Đặt hàng ở webshopTìm điểm bán

Silica Power

pH -

pH -

pH- rất đậm đặc để làm giảm độ pH.

Xem sản phẩm
pH +

pH +

pH+ rất đậm đặc để tăng độ pH.

Xem sản phẩm
Plant Vitality Plus

Plant Vitality Plus

Plant Vitality Plus có thể được sử dụng trong mọi chu kỳ của cây.

Xem sản phẩm
Scroll to top