• Header-Plantversterkers-5.jpg

Bio Clone

Bio Clone gel là một loại gel giâm cành tự nhiên 100%. Nó đảm bảo cho sự giâm vật liệu khởi đầu tối ưu. Bio Clone cung cấp môi trường sống tối ưu xung quanh hệ thống rễ.

Nó tạo ra một vi đa dạng lành mạnh xung quanh hệ rễ mà không gây trở ngại nào cho rễ phát triển nhanh và phát triển thành một hệ thống rể khỏe mạnh.

Những lợi ích chính:

  • 100% hữu cơ
  • Vô hại
  • Kích thích các hoạt động sống trong đất ở cấp độ vi mô. Ở những nơi cần thiết.
  • Thân thiện với môi trường
  • KHÔNG có chứa kích thích tố

Đặt hàng ở webshopTìm điểm bán

Bioclone gel

X-Seed

X-Seed

Sản phẩm tự nhiên 100%. Sản phẩm mang tính cách mạng để cải thiện và tăng tốc sự nảy mầm của hạt giống!

Xem sản phẩm
Dinh dưỡng lá

Dinh dưỡng lá

Chất dinh dưỡng lá BAC đảm bảo cho sự sản xuất nhanh chóng chất diệp lục (màu xanh) trong lá.

Xem sản phẩm
Funky Fungi

Funky Fungi

Nấm BAC có 4 loại nấm Mycorrhiza.

Xem sản phẩm
Pro Active

Pro Active

BAC Pro Active bao gồm nhiều loại amino axit thực vật, vitamin và protein.

Xem sản phẩm
Scroll to top