• Header-Plantversterkers-5.jpg

X-Seed

Sản phẩm tự nhiên 100%. Sản phẩm mang tính cách mạng để cải thiện và tăng tốc sự nảy mầm của hạt giống!

Đặt hàng ở webshopTìm điểm bán

X-Seed

BAC - Control Uion - 4

Bio Clone

Bio Clone

Sản phẩm tự nhiên 100%. Để cây con khởi đầu được tối ưu. Rễ và cây phát triển nhanh.

Xem sản phẩm
Dinh dưỡng lá

Dinh dưỡng lá

Chất dinh dưỡng lá BAC đảm bảo cho sự sản xuất nhanh chóng chất diệp lục (màu xanh) trong lá.

Xem sản phẩm
Funky Fungi

Funky Fungi

Nấm BAC có 4 loại nấm Mycorrhiza.

Xem sản phẩm
Pro Active

Pro Active

BAC Pro Active bao gồm nhiều loại amino axit thực vật, vitamin và protein.

Xem sản phẩm
Scroll to top